top of page
Mis see on?

2016 Novembris asutasid tantsuselts Pärliine, Just Tantsukool, Eve Stuudio, Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool ja Pärnu WAF Tantsukool tantsuga tegelevaid noori ja juhendajaid koondava Eesti Noorte Tantsu Ühingu (ENTÜ).

MIKS ME OLEMAS OLEME?

ENTÜ esindab, kaasab ja toetab noorte tantsu valdkonnas tegutsejaid läbi omavahelise suhtlusvõrgustiku, koostöö ja arendustegevuste ning püüab igakülgselt koondada finants ressursse, et mitmekülgseid ja vajalikke noorte tantsu toetavaid tegevusi ellu viia.

ÜHINGU EESMÄRK ON NOORTE TANTSU, TANTSUKULTUURI JA NOORSOOTÖÖ VALDKONNA EDENDAMINE NING SELLEKS VAJALIKE TEGEVUSTE KORRALDAMINE JA LÄBIVIMINE, SEALHULGAS:

  • soodustada tantsuhuviga noorte ja juhendajate omavahelist suhtlust ja koostööd üle Eesti kui ka väljaspool Eestit;

  • toetada noorte aktiivset osalemist tantsu-, noorte- ning muudes põnevates arendavates projektides;

  • koguda erialast teavet, süstematiseerida ja edastada seda tantsuhuvilistele ning tantsualal tegutsevatele inimestele ja organisatsioonidele;

  • võimaldada koostööd mõttekaaslastega üle Eesti ja rikastada igapäevast õppetööd läbi noorte projektide;

  • pakkuda oma liikmetele enesearendamise võimalusi koolituste, kohtumiste ja teiste erinevate projektide näol;

  • suurendada teadlikkust tantsukunstist ja sellega seotud valdkondlikest teemadest;

  • korraldada etendusi, festivale, kontserte, konverentse ja muid sündmusi, samuti toetada võimaluse korral selliste tegevuste korraldamist;

  • anda välja stipendiume ja toetusi;

  • propageerida tervislikke eluviise;

  • teha muid tegevusi, mis on vajalikud ühingu eesmärkide saavutamiseks ja põhitegevuste toetamiseks.

bottom of page