top of page
Tegevused

MIS VÕIMALUSI ENTÜ PAKUB?

LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS
 • Uusi sõpru ja tegusat seltskonda!

 • Infovahetust ja omavahelist suhtlust!

 • Koostööd mõttekaaslastega üle Eesti ja rahvusvahelisel tasandil!

 • Noorte ideede toetamist ning lisaressursse nende elluviimiseks!

 • Kogemusi ja eneseteostust noortele!

 • Tähelepanu noorte tantsule ja valdkonnas tegutseda üle Eesti!

 • Võimalust maailma paremaks muuta!

PROJEKTID KOGU AASTA JOOKSUL

ENTÜ sisukus sõltub sinust ja minust ja kõigist meist – kõigist, kel on ideid ja tahet noorte tantsu maailma paremaks ja huvitavamaks muuta!

Oled väga oodatud EESTI NOORTE TANTSU ÜHINGU -ENTÜ liikmeks!

 NOORTE PROJEKTID:

 • koostööprojektid;

 • noortevahetused

 • omaalgatused (maakondades eraldi; erinevate maakondadega koos; üle Eestiliselt koos)

 INFOVAHETUS:

 • noorte tantsuga tegelejate suhtlusvõrgustik läbi erinevate infokanalite ning kohtumiste - koos on võimalus leida erinevatele probleemidele lahendusi ning samas suures ringis arutadades võib leida rohkem võimalusi ja ideid, mida ühiste jõududega ellu viia.

 PRAKTILISTE OSKUSTE JA KOGEMUSTE VÕIMALDAMINE NOORTELE:

 • noorte aktiivi töö korraldamine (kogemused juhtimises, projektide elluviimises, meeskonnatööd jm.)

 NOORTE TANTSU PLATVORMI LOOMISES OSALEMINE JA TEEMADE      TEADVUSTAMINE ÜLDSUSELE:

 • paneme kokku noorte tantsu olukorda, probleeme ning tulevikusoove kirjeldava aluse.

 RAHVUSVAHELISED PROJEKTID:

 • loome taotlusi, et järgnevatel aastatel pakkuda liikmetele võimalusi rahvusvahelisteks õppereisideks, noorte vahetusteks ja muudeks projektideks.

​​​

LIIKMEKS ASTUMISEKS

 • peab Sinu vanus olema vähemalt 11 eluaastat

 • tutvu ENTÜ põhikirjaga 

 • täida liikmeks astumise avaldus (mille leiad ülalt) ja saada meile!

bottom of page